Warsztaty ESO dla Przemysłu  

  Warsztaty ESO

  Branże przemysłu

  Program

  Materiały z konferencji

  Miejsce

  Rejestracja

  Lista uczestników

  Organizatorzy

  Patroni medialni

  ESO - co to jest

  ESO i przemysł

  ESO i Polska

  Projekt E-ELT

  Materiały dla prasy

  Kontakt

Branże przemysłu

Lista branż i szczegółowych zagadnień, których ESO potrzebuje w projekcie 40-metrowego teleskopu E-ELT.


Elektronika oraz IT
 • detektory:
  - szybkie detektory do optyki adaptatywnej (widzialne, podczerwone)
  - elektronika z szybkim odczytem

 • elektronika kontrolna
  - systemy kontrolne do optyki aktywnej
  - szybkie systemy kontrolne do optyki adaptatywnej
  - systemy kontrolne do celowania teleskopem i śledzenia obiektów

 • systemy bezpieczeństwa i systemy blokad
  - zaawansowany system blokad chroniący przed zniszczeniami teleskopu i kopuły

 • oprogramowanie
  - oprogramowanie do obsługi obserwatorium oraz biblioteki
  - interfejsy kontroli hardware
  - sterowniki umieszczone w urządzeniach

 • IT hardware
  - systemy komputerowe kontrolujące całą placówkę
  - systemy zbierania danych i ich przechowywania
  - infrastruktura sieciowa

Infrastruktura
 • systemy zasilania elektrycznego
  - systemy o zdolności generowania mocy 4 MW

 • fabryka do czyszczenia zwierciadeł i napylania powłok optycznych
  - linia produkcyjna do czyszczenia i napylania połok optycznych na segmenty zwierciadłą głównego (średnica 1,4 metra)
  - urządzenia do czyszczenia i napylania powłok optycznych na wielkie zwierciadła (do 4,2 metra średnicy)

 • sprzęt ciężki
  - urządzenia do precyzyjnego ustawiania 1-tonowych segmentów zwierciadła
  - maszyny do podnoszenia i manipulowania 20-tonowymi instrumentami

Inżynieria mechaniczna
 • produkcja konstrukcji stalowych
  - 3200 tonowa struktura dla teleskopu
  - ponad 1000 precyzyjnych komórek dla zwierciadeł, dopasowanych do technik masowej produkcji (wymiary 1,5 m x 1,5 m x 1,5 m)

 • wprawianie w ruch, metrologia
  - 5 osi napędu (ze skokiem co 3 mm) dla każdego z 1000 lustrzanych segmentów, skok mikronowy wymagany dla systemów deformowania luster
  - bardzo precyzyjna metrologia dla każdego z segmentów zwierciadeł
  - bardzo precyzyjna metrologia dla struktury pomocniczej
  - enkodery dla rotacji teleskopu

 • silniki napędu i łożyska
  - silniki bezpośredniego napędu do obracania całej 3200 tonowej struktury o kąt w azymucie
  - silniki bezpośredniego napędu do obracania 1700 tonowej substruktury o kąt nachylenia
  - hydrostatyczne łożyska pozwalające na te ruchy

 • RAMS oraz QA

Inżyniera lądowa i wodna
 • konstrukcja kopuł
  - struktura do zamknięcia całego teleskopu (80 m średnicy)
  - przesuwalne drzwi umożliwiające otwarcie o średnicy 42 m
  - muszą wytrzymać warunki atmosferyczne na wysokości 3000 m n.p.m.

 • prace budowlane
  - budowa fundamentów i struktury bazowej dla całego kompleksu (około 30 000 metrów sześciennych)
  - budowa dróg dojazdowych dla ciężkiego sprzętu i ciężkich elementów konstrukcyjnych

 • połączenia komunikacyjne
  - dostarczanie wody

 • doradztwo
  - ogólne doradztwo inżynieryjne
  - specjalistyczne doradztwo w zakresie modelowania wiatrów (eksponowany punkt na wysokości 3000 m n.p.m.)
  - specjalistyczne doradztwo w zakresie modelowania trzęsień ziemi (o sile do 8 w skali Richtera)

Optyka
 • produkcja wielkiej optyki (ponad 1 m)
  - produkcja 931 heksagonalnych segmentów zwierciadeł (po 1,4 metra) dla lustra głównego
  - produkcja wielkich zwierciadeł (6 m convex, 4,2 m concave, 2,7 m flat)

 • produkcja małej optyki (do 1 m)
  - różnego rodzaju mała optyka

 • powłoki optyczne
  - projektowanie powłok optycznych o grubości 0,4 - 30 mikrometrów
  - opracowanie procesu napylania powłok in situ

 • systemy optyczne
  - produkcja zwierciadła adaptatywnego 2,7 m (płaskie, grubość 2 mm)

 • lasery
  - laserowo sterowane systemy (źródła laserowe, uruchamianie teleskopu i inne)
  - ustawianie teleskopu

Kriogenika i HVAC
 • magazynowanie i przeładunek materiałów do chłodzenia
  - magazyn ciekłego azotu i urządzenia obsługujące
  - magazyn ciekłego helu i urządzenia obsługujące

 • kompresory
  - kompresory azotu
  - kompresory helu
  - kompresory gazu

 • silniki chłodzące

 • wyposażenie próżniowe
  - stacje pomp
  - linie próżniowe

 • HVAC
  - inżynieria sanitarna
  - ogrzewanie/wentylacja/klimatyzacja


Pobierz dokument w wersji angielskiej


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Warszawie (CAMK PAN) Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO)
Wykonanie: Krzysztof Czart, część zdjęć: (c) Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO)